wszechstronna
pomoc prawna
indywidualne
rozwiązania prawne
rzetelność,
uczciwość i wiedza
zaangażowanie
i profesjonalizm

Wynagrodzenie

Indywidualne zasady i zakres współpracy adwokata z Klientem sprawiają, iż w trosce o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz pełnej przejrzystości współpracy, wynagrodzenie adwokackie ustalane jest w sposób indywidualny z każdym Klientem po zapoznaniu się ze zleconą sprawą.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od przewidywanego nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu, stopnia trudności i złożoności sprawy, terminu wykonania, a także miejsca świadczenia usługi.

Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem sprawy ponoszonych przez Klienta takich jak: opłata sądowa, czy koszty opinii biegłego.