wszechstronna
pomoc prawna
indywidualne
rozwiązania prawne
rzetelność,
uczciwość i wiedza
zaangażowanie
i profesjonalizm

Oferta

Celem działalności Kancelarii jest zapewnienie Klientom, stosownie do ich indywidualnych potrzeb, wszechstronnej pomocy prawnej polegającej w szczególności na doradztwie prawnym oraz reprezentacji osób fizycznych i prawnych przed sądami i instytucjami, przygotowywaniu pism procesowych, projektów umów, sporządzaniu opinii.

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi między innymi w następujących obszarach prawnych:

• prawa cywilnego

- sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, windykacja i dochodzenie należności, w tym zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzanie opinii prawnych,

• prawa rodzinnego

- sprawy o rozwód, separację, majątkowe ( podział majątku dorobkowego małżonków, majątkowe umowy małżeńskie, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie, bądź zakazanie kontaktów z dzieckiem, ustalenie alimentów, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,

• prawa spadkowego

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, nieważność testamentu,

• prawa gospodarczego

- pomoc prawna podmiotom gospodarczym, reprezentacja przed sądami, tworzenie i rejestracja podmiotów gospodarczych, przygotowywanie pism, w tym procesowych oraz wniosków związanych z rejestracją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- sprawy sądowe przed sądami wszystkich instancji, a także negocjacje ugodowe, w sprawach z zakresu prawa pracy po stronie pracodawcy lub pracownika, zastępstwo przed organami rentowymi, sporządzanie odwołań od decyzji, reprezentacja przed sądem,

• prawa administracyjnego

- sporządzanie skarg, odwołań i wniosków, reprezentowanie przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

• prawa karnego

- obrona w procesie karnym na każdym etapie postępowania, w tym postępowania wykonawczego, reprezentacja w procesie pokrzywdzonego/ oskarżyciela posiłkowego.